Tin tức

Trượt tốt nghiệp thành thủ khoa ở Hà Giang: Đất nước sẽ về đâu nếu lũ trẻ ấy “ngoi” lên làm quan chức, kế thừa sự dốt nát và nhơ nhuốc của bố mẹ?

Nội dung bài viết1 Bài viết của Facebooker Nguyễn Tiến Trường1.1 Theo Nguyễn Tiến Trường Bài viết của Facebooker Nguyễn Tiến Trường Khi người dân đang héo úa với chất …

Read More